kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to ustalona w umowie wysokość środków przekazana przez bank na konto kredytobiorcy. Umowa kredytu gotówkowego zawierana jest do 8 lat, a oprocentowanie wynosi od 9% do 30% w skali roku w zależności od banku oraz ryzyka kredytowego.