polisa

Polisa to umowa z zakładem ubezpieczeń, której przedmiotem są jest ubezpieczenie klienta od następstw określonych w warunkach ubezpieczenia.